DMCA

FabuLove.co respekterer andres immaterielle rettigheter og er forpliktet til å svare på eventuelle påståtte brudd på opphavsretten. Hvis du mener at det opphavsrettsbeskyttede verket ditt har blitt brukt på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, kan du følge instruksjonene nedenfor for å sende inn et varsel om påstått brudd:

  1. Identifiser det opphavsrettsbeskyttede verket: Gi en detaljert beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket som du mener har blitt krenket. Hvis mulig, inkluder nettadressen(e) eller plasseringen(e) på nettstedet vårt der det krenkende materialet kan finnes.

  2. Kontaktinformasjon: Inkluder fullt navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse.

  3. Erklæring om god tro: Inkluder en erklæring i god tro om at bruken av det opphavsrettsbeskyttede materialet ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dennes agent eller loven.

  4. Nøyaktighetserklæring: Inkluder en erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig og, under straff for mened, at du er opphavsrettseieren eller autorisert til å handle på vegne av opphavsrettseieren.

  5. Elektronisk signatur: Gi en elektronisk eller fysisk signatur fra opphavsrettseieren eller den autoriserte representanten.

Send melding om brudd på opphavsrett til legal@fabulove.co. Vi tar disse sakene på alvor og vil reagere umiddelbart på gyldige varsler.